IAF

Международна Асоциация за Соколарство и Запазване на Грабливите Птици

 

 

 

International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey - IAF е международна организация за лов и обучение на грабливите птици от 1968 год. и понастоящем представлява 47 основни организации от подобен тип в целия свят. От 2003 година БАЗГП е член на Международната асоциация по соколарство и запазване на грабливите птици. IAF е приета за член на Световния съюз за защита на природата (IUCN), в който са и организации като Birdlife International, WWF и др. На базата на своя дългогодишен опит като международна НПО, понастоящем представяйки соколарството пред Съвета на Европа (Бернска конвенция), Световната организация за опазване на природата (World Conservation Union – IUCN) и в CITES, IAF вярва, че соколарите са мотивирани в най-голяма степен за по-доброто CITES, Birdlife, WWF, TRAFFIC и други организации за развитието на програми по опазване на опазване на околната среда, както и за опазване на природното и културното наследство. IAF работи съвместно с организациите грабливите птици. На последния Световен конгрес на IUCN резолюцията, с която се представи IAF, изготвена с помощта на горепосочените организации, изтъкна значителното използване на диви ловни соколи (Falco cherrug) с цел запазването на техните местообитания и това бе подкрепено безусловно. Настоящ президент на IAF е Франк Бонд.

Официалната интернет-страница на организацията е: www.i-a-f.org

 

Позиция на IAF относно нормите за Соколарство

Международната Асоциация за Соколарство и запазване на грабливите птици е отговорна за законите за соколарство и “развива, поддържа и приема национални и международни закони, норми и конвенции за разрешаване на провеждането и развитието на соколарството” (чл.2.1.4). В своето задължение “Да представлява лова със соколи по целия свят”(чл.2.1.1), IAF е упълномощена и “Да запази и подпомага лова със соколи в контекста на подходящото използване в дивата природа”(чл.2.1.2) “Да окуражава опазването, екологичните и ветеринарните изследвания на грабливи птици и да подпомага, въз основа на научни изследвания, домашното отглеждане на соколи за ловуване”(чл. 2.1.3) и “Да осъществява наблюдение при ловуване с грабливи птици, като прилага ловните закони и законите за опазване на природата”(чл.2.1.5)

Във време на индустриално замърсяване, загуба на местообитания на птиците и промени в климата, IAF гарантира, че соколарството допринася максимално за опазване на популациите от грабливи птици и техните жертви чрез използване на тези възобновяващи се ресурси. Във време на глобализация и рязко снижаване на човешкото културно наследство, IAF има възможно най-обединителна роля в поддържането на духовна връзка с животните и запазва така необходимото партньорство с тях. IAF поддържа връзки с всички, които са заинтересувани от запазване на световното културно наследство и опазване на природата. На базата на 30-годишния си опит като международна НПО, понастоящем представяйки соколарството пред Съвета на Европа (Бернска конвенция), Световната организация за опазване на природата (World Conservation Union – IUCN) и в CITES, IAF е убедена, че соколарите са мотивирани в най-голяма степен за по-доброто опазване на околната среда, както и за опазване на природното и културното наследство.

 

Живите президенти на IAF
Франция, 2007