Вандали застреляха рядък вид сокол

Българската асоциация за запазване на грабливите птици (БАЗГП) алармира за застреляна птица от редкия вид алтайски ловен сокол.

На 23.09.2007 г. между 18:30 и 19:00 часа по време на свободни полети в покрайнините на София една от младите мъжки птици от редкия вид е била застреляна от неизвестни ловци, съобщи председателят на дружеството Павел Якимов, който е един от най-отявлените защитници на пернатите хищници. „Асоциацията ни бе застигната от голямо нещастие и нечувано посегателство върху нашите питомци... Животното се рееше на свободен полет. Това беше първият му урок и личеше как напредва с всяка изминала минута. Изведнъж се чуха три изстрела. Тъй като птицата в този момент беше на около километър от нас, а и теренът ограничаваше нашите действия за по-бързо придвижване, стигнахме до мястото за около 15 минути. Намерихме я безпомощно разперила крила. Човек с пушка я застреля по най-бруталния и безочлив начин“, разказва Павел Якимов. Убитият алтайски ловен сокол е докаран у нас от реномиран развъдник в Германия. Якимов предположи, че хората, извършили вандалския акт, са или бракониери с незаконно оръжие, или недобросъвестни ловци. “И в двата случая обаче имаме незаконно деяние, тъй като става въпрос за убийството на рядък вид хищна птица. В редица закони и подзаконови актове е упомената забраната за отстрел на хищни птици. Друг е моментът дали това се спазва. Множество мишелови, керкенези, ястреби и други хищни птици в близост до пътища или населени места стават жертва на недобросъвестни стрелци“, коментира още Павел Якимов.

 


От БАЗГП се обявяват категорично против подобни бракониерски похвати. Оттам припомнят още, че през последните петнадесетина години популацията на ловния сокол у нас е намаляла драстично заради бракониерство. Освен работа по различни екопроекти, задължителен начин за работа по посока на възстановяване на вида е упоритата работа за информиране на хората. Павел Якимов е един от популяризаторите на запознанството на хората със соколите. Той може да бъде видян на всяко ловно изложение със сокол в ръка, както и по улиците на София, където провежда образователна кампания сред хората. Якимов коментира, че обикновените хора посрещат с голямо удоволствие инициативата. Председателят на неправителствената организация е единственият представител за България в Международната организация за соколарство и запазване на грабливите птици IAF. Той се ползва от подкрепата на международни експерти в лова и опазването на хищните птици.

 

 

Павел Якимов е един от най-отявлените поддръжници на идеята за възстановяване на соколарството у нас като единственият метод за опазване на грабливите птици. Той припомня, че всички световни екоинициативи за възстановяване популации на хищни птици в различни точки на планетата са били реализирани от соколари. Въпреки, че в почти всички европейски страни соколарството е разрешено и е защитено в европейски нормативни актове, у нас то не е позволено.