Закони

Информацията по-долу е за сведение на всички любители и симпатизиращи на Соколарството в България. Целта е да бъдат запознати по-широк кръг интересуващи се от ситуацията по света, за да знаят как и до каква степен са ощетени от българските, нашите родни законотворци и експерти.

 

За да имате по-голяма представа, скъпи приятели, от липсата на обективност в Закона за лова и опазване на дивеча, който за пореден път не пожела да промени забраната за практикуване на Соколарството, по-долу ще Ви предложим извадки от западното законодателство на няколко страни. Страни, по които се равняваме и за които сме на мнение, че са по-напреднали от нас. Остава въпросът, след като те регламентират законово лова със соколи и съхраняват културата и традициите си, все пак, по-развити от нас ли са или не?!...Или може би българинът и българският закон против Соколарството са изключение, което е наложено от някъде и от някой...?

 

Преценката е Ваша, скъпи читатели и ползватели на това интернет пространство. Написаното също така би могло да послужи за “отваряне на очите” и на известна част от противниците на това наше древно изкуство, като предназначението в този случай е да се образоват въпросните в реалната посока. Т.е. тази, която самите те сляпо отричат.